Vad Happy Branding gör för att ta ansvar för miljön!

Alla organisationer behöver ta sitt ansvar för att uppnå hållbarhetsmålen för Agenda 2030 med de 17 globala mål för hållbar utveckling. Vi från Happy Branding anser det är essentiellt att aktivt hitta rätt tillvägagångssätt för att ta ansvar och bidra till målen. Vår vision är att vara en av de starkaste aktörerna inom vår domän till att bidra till främst mål #12 “Responsible consumption and production”

Ni som organisation kan lämna era gamla profileringsprodukter till oss på Happy Branding, så ser vi till att rätt aktörer återvinner eller återanvänder detta på korrekt sätt. Och på så sätt, kan ni som organisation uppgradera era branding produkter med ett gott samvete.

Kontakta oss, så tar vi ansvar tillsammans!

Läs mer här om vårt hållbarhetsarbete.

Happy Branding hjälper till med att stärka ert varumärke!

Happy Branding hjälper ditt företag att stärka ert varumärke och era kundrelationer genom nytänkande och stilsäker profilering. Vi är en ung fräsch fläkt i den något mossiga profilbranschen. Våra produkter är stilsäkra och håller toppkvalité. Happy Branding representerar det nya och för oss finns inga hinder, bara möjligheter.