Dataskyddspolicy

Senast uppdaterad 2019-08-01

GDPR också kallad Dataskyddsförordningen trädde i kraft den 25 maj 2018 - Detta ställer högre kvar på oss som leverantör av den här tjänsten att vara mer transparenta i hur, varför och vilka personuppgifter vi behandlar samt sparar om dig som kund.

Med denna Dataskyddspolicy vill vi som leverantör definiera vilka tredjepartslösningar och underleverantörer vi använder. Vi vill också beskriva syftet för de uppgifter vi samlar in och behandlar om dig.

När du kontaktar oss, så accepterar du vår Dataskyddspolicy och den behandling som kommer att utförs av dina personuppgifter. Detta gör vi för att kunna uppfylla din förfrågan.

Vilken information samlar vi in?

Insamling och användning av data

Denna dataskyddspolicy riktas mot den data Happy Branding samlar in online och offline. Samt de uppgifter Happy Branding kan komma att samla in från olika kanaler såsom, webbplatser, sociala medier, kontakt per telefon- och mail.

Information som du ger till oss

Den information du tillhandahåller oss om dig själv och ditt företag kommer Happy Branding att behandla. Det kan vara vid förfrågan om en produkt eller en tjänst som vi säljer, när du beställer från vår hemsida, aktivitet på våra sociala medier, köper produkter, eller när du kontaktar oss på Happy Branding.

Person- och kontaktinformation

 • Förnamn
 • Efternamn
 • Organisationsnummer
 • Faktura- och leveransadress
 • e-postadress
 • mobiltelefonnummer

 

Betalningsinformation

Happy Branding arbetar endast B2B. Därav, samlar vi endast in fakturainformation om din organisation. Samt beställarens namn och uppgifter för att ha en referens och kontaktperson.

Information om produkter/tjänster

Produkter ert bolag har köpt och visat intresse för tidigare. Det intresset kan baseras på föregående ordrar eller att det har kommunicerats i tal eller text. Produkt intresse genom orientering som har gjorts bland produkter på vår plattform behandlas också.

Finansiell information

När vid nya samarbeten och ny interaktion kan det komma att Happy Branding tar en kreditupplysning och därmed behandlas den information som specificeras nedan:

 • Krediter
 • Skulder
 • Negativt betalningshistorik

Historisk information

 • Tidigare köp
 • Betalnings -och kredithistorik
 • Data- och enhetsinformation

Vad gör vi med informationen?

Den information vi samlar in och behandlar är nödvändig för att vi skall kunna hantera era förfrågningar samt uppnå de lagkrav som finns på oss som bolag.

Syfte med behandlingen.

 • Besvara era förfrågningar
 • Bokföring
 • Leverans av produkter och varor
 • Administration av er som kund

Laglig grund för behandlingen.

 • Bokföringslag (1999:1078)
 • Samtycke från cookies.
 • Intresseavvägning.
 • Utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig och din organisation.
 • Följa och tillämpa lagstiftning.

Vilka kan vi komma att dela informationen till?

Organisation Anledning Verksam Övrigt
eValent Group AB Support och drift av tekniska plattform Sverige  
Fortnox AB Bokföring och administration av kunder Sverige  
Produkt- och artikel leverantörer Om kund önskar tryck av personuppgifter på varor och föremål Inom EU/EES Detta förekommer endast ifall du som kund vill ha exempelvis namn tryck på tröjor etc.

 

Myndigheter

Nödvändig information till berörda myndigheter kommer att lämnas ut ifall Happy Branding är skyldiga till att göra det enligt lag eller om du har godkänt att vi gör det.

Känsliga uppgifter

Vi kommer att behandla känslig information i samband med att du som kund/beställare i din roll representerar:

 • Ett politiskt parti
 • Ett fackförbund
 • Ett religiöst samfund
 • En etnisk grupp

Happy Branding gör ingenting med uppgifterna mer än att kunna uppfylla din efterfrågan samt hantera den bokföring som måste uppfyllas av rättslig grund.


Var behandlar vi dina personuppgifter?

Happy Branding behandlar all data inom EU/EES. Vid undantag för detta kommer Happy Branding att meddela dig som kund. Happy Branding vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data som kund, är säker hos Happy Branding där adekvat skyddsnivå tillhandahålls.

Hur länge sparar vi uppgifterna?

  Gallringstid Övrigt
Kund Tills kund avslutar relationen med Happy Branding. Vi kommer att behandla din och din organisations data så länge det finns en aktiv relation.
Bokföring 7 år. Enligt Bokföringslag (1999:1078) är det lagkrav på oss som bolag att behandla dina uppgifter i 7 år.
Marknadsföring Vid opt-out.  

 

Dina rättigheter till tillgång, rättelse och radering

Du har enligt Dataskyddsförordningen:

 • Rätt att få tillgång till den data vi behandlar.

 • Du får ut en kopia av de uppgifter vi behandlar om dig. Vi kommer dock att verifiera så att du är vem du utger dig för att vara.

 • Rätt för att få din data rättad.

 • Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv. Vi kommer dock att verifiera så att du är vem du utger dig för att vara.

 • Rätt för radering (I vissa fall måste Happy Branding fortsätta behandla uppgifter för att uppnå vissa lagkrav)

Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter för de fall att datan inte längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad för. Vi kommer att se till att din data inte används i andra syften än att uppfylla Happy Brandings legala skyldigheter. Vi kommer dock att verifiera så att du är vem du utger dig för att vara.

Cookies

På vår sida använder vi endast nödvändiga cookies för att kunna ge dig som användare den bästa upplevelsen och effektiviteten. Nedan ser ni vilka cookies vi använder:

Cookies Typ Syfte Övrigt
CGISESSID Perl sessions cookie Innehåller temporär data som sedan slängs vid slutet av sessionen. Används för att bedoma olika användarsessioner  
Apache Apache2 cookie Används för request till själva servern  
SEid   Bedömer vilken kund man är kopplad till i systemet Cookien är inte sessionsbaserad, gör att rätt kund och rätt kundvagn är kopplad till användaren även om de stänger ner webbläsaren.

 

De cookies vi använder på vår sida är inte skadliga mot din dator.

Kontakta oss

Happy Branding (H Branding AB) har organisationsnummer 556938-4661 med säte i Sverige, Stockholm.

Kontakta oss på dataskydd@happybranding.com om du har frågor rörande denna datakyddspolicy eller vill använda dina rättigheter.